Inclusion.1
Źródło grafiki: https://blogs.ibo.org/

14-04-2020

W naszej szkole trwaja prace nad tzw. Inclusion Policy, czyli zasadami odpowiadania na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Ów zbiór zasad dotyczy wspierania uzdolnień, jak i wsparcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i powinien wynikać z filozofii szkoły oraz być spójny z jej wartościami.

Wytyczne i nowości naukowe w tym obszarze pojawiają się bardzo często, stąd, by skutecznie realizować zalecane przez Organizację Matury Międzynarodowej (IB) Inclusion Policy wśród naszych uczniów musimy nie tylko posiadać spis takich zasad i wskazówek, ale i regularnie je aktualizować. Prace nad doskonaleniem tego elementu edukacji i wychowania trwają nieprzerwanie, pomimo kwarantanny i związanych z nią utrudnień.

Koordynator MYP wraz z zespołem psychologiczno-pedagogicznym spotyka się zdalnie i wspólnie opracowują wewnątrzszkolnych rozwiązania, aby były zgodne z założeniami IB Middle Years Programm realizowanego w naszej szkole oraz IB Diploma Programme w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

Ostatio zespół ds. Inclusion Policy zebrał wszystkie dokumenty opublikowane na ten temat przez IB oraz istniejące już opracowania wewnątrzszkolne, a także dokumenty polskiego prawa oświatowego i na platformie internetowej dyskutuje zapisy tych zasad oraz ich przełożenie na praktyczne rozwiązania. Celem zespołu jest stworzenie spójnych zasad dla uczniów od klasy “0” po klasy maturalne, bowiem zasady te funkcjonują jednolicie we wszystkich szkołach FEM. Opis zasad zawierał będzie również praktyczne wskazówki dla nauczycieli i rodziców, którzy odgrywają ogromną rolę w procesie włączania wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Zakończenie procesu opracowywania naszych własnych zasad i wytycznych edukacji włączającej (Inclusion Policy) planowane jest na początek kolejnego roku szkolnego.