I. Dane dziecka

II. Dane Rodzica/Opiekuna prawnego

III. Pytania i uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT
Fundacji Edukacji Międzynarodowej zgodnie z zapisami Polityki prywatności