Nowy e-dziennik

Od roku szkolnego 2019-2020 korzystamy z e-dziennika UONET+ opracowanego przez firmę Vulcan.

Logowanie i obsługa są bardzo intuicyjne. Prosimy jednak o zapoznanie się z instrukcjami.

Pierwsze logowanie – Instrukcje

Instrukcja pierwszego logowania – TUTAJ

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do dziennika prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły  lub telefonicznie 71 782 26 25, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zapomniane hasło można zmienić, poprzez wybór opcji “Przywróć dostęp” na stronie logowania. Instrukcja filmowa – patrz obok!

Jak zalogować się do e-dziennika po raz pierwszy?

Jak odzyskać hasło?

Jak bezpiecznie korzystać z e-dziennika?

Przed zalogowaniem się do systemu Uczniowie Optivum Net należy sprawdzić, czy połączenie, z którego korzystamy jest szyfrowane. Sprawdź!
  • Czy adres strony logowania w oknie przeglądarki zaczyna się od przedrostka https?
  • Czy w polu adresowym pojawia się ikona z zamkniętą kłódką? Powinna być widoczna po prawej stronie pola adresowego lub w dolnym prawym rogu okna przeglądarki, w przypadku nowszych wersji przeglądarki Firefox stan bezpieczeństwa strony można sprawdzić wybierając z menu “Narzędzia” opcję “Informacje o stronie”. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
  • Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się prawidłowa informacja o certyfikacie strony?
Dodatkowo należy pamiętać aby:
  • logując się wpisywać  bezpośrednio w oknie przeglądarki właściwy adres,
  • podczas logowania do systemu nie korzystać z komputerów niezaufanych,
  • każdorazowo pracę z systemem kończyć przez użycie opcji “Wyloguj”, a nie przycisku X (Zamknij), wbudowanego w przeglądarkę,
  • nie udostępniać ani zapisywać w plikach na swoim komputerze identyfikatora i hasła, służących do logowania w systemie,
  • nie zapamiętywać hasła w przeglądarce,
  • nie logować się do systemu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany.