IMG_20200408_123910_resized_20200408_124355878

08-04-2020

Mimo izolacji kontynuujemy edukację dwujęzyczną. Nasz specjalista – native speaker z USA – prowadzi zajęcia z każdą klasą na żywo raz w tygodniu. Odbywają się zatem zgodnie ze zwykłym planem zajęcia Play and Learn dla klas młodszych, jak i zajęcia CLIL (Content and Language Integrated Learning) w klasach 4-8. Nad całością czuwa Koordynator ds. dwujęzyczności.

Nauczyciele przedmiotów za pośrednictwem Koordynatora przekazują, jakie treści realizowane są na ich przedmiotach, co pozwala nauczycielowi native speakerowi dopasować zawartość zajęć tak, by uczniowie mogli poznawać i utrwalać po angielsku słownictwo osadzone w tematyce realizowanej na zajęciach pozostałych nauczycieli. W tygodniu w sumie odbywa się 20 spotkań on-line z native speakerem.

Spójrzcie na zdjęcie z dzisiejszego Easter Egg Hunt podczas Play and Learn.