Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia pełny rozwój umiejętności
i osobowości ucznia.

Naszych podopiecznych wspieramy w odkrywaniu ich uzdolnień. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy program nauczania, który integruje polską postawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji międzynarodowej. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizuje programy nauczania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej poszerzone o wymagania międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP).

nauka

Jak nauczamy w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT?

Oferta naszej szkoły to wynik ponad 25 – letniego doświadczenia w konstruowaniu programów. Analizujemy szybko zmieniającą się rzeczywistość i ciągle aktualizujemy treści programowe. Dzięki temu jesteśmy konkurencyjni na rynku edukacyjnym.

nauka-1

Program nauczania

Realizujemy programy nauczania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej poszerzone o wymagania międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate Middle Years Programme.

nauka-2

Middle Years Programme

IB Middle Years Programme (MYP) to międzynarodowy program, który kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata.

DSC_0106

Program wychowawczy

Celem naszego programu wychowawczego jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, którego postrzegamy i kształcimy holistycznie.

aDSC_0051

Dwujęzyczność

Zapewniamy uczniom intensywny kontakt z językiem angielskim. Szkoła ma status dwujęzycznej. Obok tradycyjnych zajęć językowych, uczniowie uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów oraz w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim.

Wolves logo

Program Sportowy “Wolves”

Elementem holistycznego wychowania w ATUCIE jest kultura fizyczna. Młodzież rozwija sprawność, wiedzę o sporcie, uczy się zdrowego trybu życia, poznaje inne kultury, uczy się zasad rywalizacji fair play i współdziałania w ramach unikalnego Programu Sportowego.

nauka-4

Języki obce

Języki obce to nasza domena. W szkołach ATUT króluje język angielski, ale ważne miejsce zajmują też język niemiecki i język hiszpański.

WP_20140221_010

Etapy edukacyjne

Formy, metody i treści programowe poszczególnych etapów edukacyjnych starannie dostosowujemy do umiejętności, możliwości rozwojowych i zainteresowań naszych podopiecznych.

artist-3013762_640

Zajęcia pozalekcyjne

Zgodnie z misją szkoły oferujemy zajęcia wspierające holistyczny rozwój przez aktywność naukową, artystyczną i sportową. Dużo też zależy od samych uczniów! Każdego roku zajęcia projektujemy w oparciu o propozycje uczniów i rodziców.

13346978_1048921241845049_1525372333937065601_n

Ocenianie

W naszej szkole dbamy o to, by ocenianie umiejętności było dla dziecka źródłem pozytywnych wzmocnień. Chcemy, by dzięki ocenom dziecko chciało podejmować dalsze wysiłki i się doskonalić.

nauka-5

Sztuki piękne

W szkole ATUT pamiętamy, że zarówno obcowanie ze sztuką od najmłodszych lat, jak i aktywność plastyczna i muzyczna są nieodzownymi elementami harmonijnego rozwoju młodego człowieka.

psicologo_escolar_um_psicologo_em_curitiba

Wsparcie dla ucznia

Dbamy o harmonijny rozwój osobowości naszych podopiecznych. Uczniowie objęci są stałą opieką psychologa i pedagoga, którzy tworząc dwuosobowy zespół wzajemnie wspierają się i uzupełniają w pracy z dziećmi.

imgp1545

Biblioteczne Centrum Multimedialne

Centrum Informacji Multimedialnej zwane jest ważnym i ciekawym miejscem w szkole. Staramy się, aby było przyjazne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników.