Sukces dzięki współpracy. Szkoła społeczna nie może funkcjonować bez rodziców.

Uważamy, że szkoła społeczna nie może funkcjonować bez zaangażowania rodziców uczniów. Odgrywają więc oni szczególną rolę w życiu Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT. Ścisłą współpracę z władzami szkoły gwarantuje ich udział w Kolegium Rodziców – społecznym gremium, które wspiera Dyrektora Szkoły i kadrę pedagogiczną w doskonaleniu oferty dydaktycznej. Kolegium działa w oparciu o własny regulamin. Przewodniczący Kolegium Rodziców wybierany jest trzyletnią kadencję i zasiada również w Radzie Fundacji Edukacji Międzynarodowej (organu prowadzącego).

wspolpraca

Współpraca w praktyce

Startup Stock Photos

Rodzice

Uważamy, że dobra szkoła społeczna nie może funkcjonować bez zaangażowania rodziców uczniów. Odgrywają więc oni szczególną rolę w życiu Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT.

1-5_procent_jpg

Darczyńcy – 1,5% na szkołę

Fundacja Edukacji Międzynarodowej – organ prowadzący szkołę – posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu rozwój szkoły ATUT można wspierać przekazując co roku 1,5% podatku. Czynią tak rodzice naszych uczniów. Zobacz, co finansujemy z 1,5%!

wspolpraca-3

Partnerzy

Bogactwo naszej oferty dydaktycznej, oferty zajęć pozalekcyjnych i programów wspierania uzdolnień, z których mogą korzystać nasi uczniowie zawdzięczamy między innymi współpracy z wieloma partnerami z kraju i z zagranicy.

Nasi absolwenci

Więź ze szkołą ATUT nie kończy się wraz z jej ukończeniem. Większość absolwentów utrzymuje kontakt z koleżankami i kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami. Obserwujemy ich dalsze losy, ścieżki edukacji i kariery, zapraszamy na uroczystości szkolne lub na lekcje i projekty jako „ekspertów”.