Podstawowe wymagania językowe wobec kandydatów

W szkole ATUT realizujemy polską podstawę programową MEN poszerzoną o wymagania międzynarodowego programu edukacyjnego Middle Years ProgrammeJęzykiem nauczania jest język polski. Język angielski pełni rolę uzupełniającą, o czym szczegółowo piszemy w dziale Dwujęzyczność w ATUCIE. Z uwagi na powyższe od kandydatów do naszej szkoły wymagane jest opanowanie umiejętności komunikacyjnych w języku polskim w stopniu co najmniej podstawowym.

Jak wygląda rekrutacja do szkoły ATUT?

Serdecznie zapraszamy dzieci – kandydatów do naszej szkoły!

Trwa rekrutacja kandydatów do różnych klas na kolejne lata szkolne. Aby zapisać dziecko, należy złożyć aplikację i przystąpić do procedury rekrutacyjnej.

Informacji udziela Specjalista ds. Rekrutacji:

Przyjmujemy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym. W przypadku braku miejsca w danej klasie, można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Przebieg rekrutacji

Przyjmujemy zapisy do wszystkich klas od 0 do 8. W przypadku braku miejsca w danej klasie, proponujemy kandydatowi miejsce na liście oczekujących. W naszym nowym kampusie – Centrum Edukacji Międzynarodowej – oferujemy wyjątkowo komfortowe warunki nauki i zwiększoną liczbę miejsc na wszystkich poziomach edukacyjnych.

rekrutacja-1

Krok po kroku

Aby zapisać dziecko, należy Wniosek o przyjęcie ucznia i spełnić formalności przewidziane w “Procedurze przyjęć”, a kandydat powinien wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych (do klas 0-3) lub egzaminie rekrutacyjnym (do klas 4-8). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi procedurami.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązują opłata wpisowa i czesne. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

Uwaga! Kandydaci do “zerówek” na rok szkolny 2023-2024 zwolnieni są z opłaty aplikacyjnej.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie Wniosek o przyjęcie ucznia i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.