Jak wygląda rekrutacja do szkoły ATUT?

Serdecznie zapraszamy dzieci – kandydatów do naszej szkoły!

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią trwa zdalna rekrutacja kandydatów do różnych klas na rok szkolny 2021-2022. Aby zapisać dziecko należy złożyć aplikację i przystąpić do procedury rekrutacyjnej.

Uwaga! W tym roku kandydaci do klasy “zerowej” na rok szkolny 2021/2022 s zwolnieni z opłaty aplikacyjnej/wpisowej.

Informacji udziela Specjalista ds. Rekrutacji:

Przyjmujemy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym. W przypadku braku miejsca w danej klasie, można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Przebieg rekrutacji

Przyjmujemy zapisy do wszystkich klas od 0 do 8. W przypadku braku miejsca w danej klasie, proponujemy kandydatowi miejsce na liście oczekujących. W naszym nowym kampusie – Centrum Edukacji Międzynarodowej – oferujemy wyjątkowo komfortowe warunki nauki i zwiększoną liczbę miejsc na wszystkich poziomach edukacyjnych.

W związku z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi profilaktyki koronawirusa prosimy wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją o zapoznanie się z ważnymi informacjami zawartymi TUTAJ. Dziękujemy!

rekrutacja-1

Krok po kroku

Aby zapisać dziecko, należy Wniosek o przyjęcie ucznia i spełnić formalności przewidziane w “Procedurze przyjęć”, a kandydat powinien wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych (w przypadku dzieci najmłodszych) lub egzaminie rekrutacyjnym (starsi uczniowie). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi procedurami.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązują opłata wpisowa i czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

Uwaga! Kandydaci do “zerówek” na rok szkolny 2021-2022 zwolnieni są z opłaty aplikacyjnej.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie Wniosek o przyjęcie ucznia i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.