30 lat szkoły ATUT otwieramy świat

Doświadczenie

Szkoła ATUT powstała ponad 30 lat temu, 1 września 1990 roku, jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku. Jest zatem najstarszą niepubliczną szkołą podstawową w regionie

Dzisiaj w ATUCIE i w powstałych na jego bazie siostrzanych placówkach: Wroclaw International School Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu uczy ponad 600 uczniów z 30 krajów całego świata.

Swoim doświadczeniem w edukacji niepublicznej, międzynarodowej i dwujęzycznej dzielimy się chętnie z innymi szkołami, pokazując im, w jaki sposób wraz z uczniami ATUTu otwieramy świat!

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej – polska organizacja pożytku publicznego.

DSC_0106

Jakość

Długie doświadczenie w edukacji niepublicznej i międzynarodowej sprawia, że ATUT należy do ścisłej czołówki wrocławskich i dolnośląskich szkół podstawowych pod względem wyników państwowych egzaminów ósmoklasisty.

Jednak jakości nie utożsamiamy z pozycją w rankingach. Budujemy ją przez program edukacyjny i wychowawczy, które zakładają, że każdy uczeń może tu osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości. Zapewniamy uczniom najnowocześniejsze, optymalne warunki nauki i rozwoju, przez wspieranie ich uzdolnień i indywidualne podejście do każdego z nich.

W naszym przekonaniu, sukcesy uczniów na egzaminach są jedynie „efektem ubocznym” naszej filozofii nauczania. Nie koncentrujemy się bowiem na wytrenowaniu umiejętności rozwiązywania testów, lecz kładziemy nacisk na umiejętność uczenia się przez całe życie.

IB World School (2)

Międzynarodowość

Nasz program dydaktyczny i wychowawczy łączy wymagania najnowocześniejszego międzynardowego systemu edukacyjnego IB z polską podstawą programową.

ATUT rozpoczął wdrażanie międzynarodowego programu edukacyjnego IB już w roku 2007, a od roku 2011 posiada formalną akredytację jako IB World School (Szkoła Światowa IB). Jest to międzynarodowy certyfikat wydawany przez International Baccalaureate (Organizację Matury Międzynarodowej) uprawniający nas do nauczania wg założeń IB Middle Years Programme (MYP). Nasza szkoła podlega regularnym kontrolom zgodności i poziomu nauczania z wymogami IB.

Międzynarodowość to u nas jednak coś więcej niż program, to nasza codzienność. Edukację prowadzimy dwujęzycznie. Pod jednym dachem z uczniami ATUTu uczą się dzieci i młodzież pozostałych placówek Fundacji Edukacji Międzynarodowej, razem tworząc społeczność złożoną z przedstawicieli ponad 30 narodowości z całego świata.

Międzynarodowy Program Sportowy “Wolves” oraz międzynarodowe projekty uczniowskie dodatkowo konsolidują społeczność uczniów oraz wzmacniają motywację do kształcenia dwujęzycznego i odkrywania innych kultur.

 

Portrait of children standing with arms crossed in chemistry lab

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność to podstawowy filar edukacji w ATUCIE.

Językiem nauczania jest język polski, a nauka języka angielskiego odbywa się wielowymiarowo. Uczniowie obok tradycyjnych zajęć językowych – w rozszerzonym zakresie – uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów (ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i ścisłe) oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli polskich oraz zagranicznych, w tym native speakerów języka angielskiego.

Szczegółowo zasady edukacji dwujęzycznej w szkole ATUT opisujemy pod poniższym linkiem. Wszystkich zainteresowanych ofertą szkoły prosimy o uważne zapoznanie się z tym opisem, który pozwoli zrozumieć różnice pomiędzy edukacją w języku obcym (np. w języku angielskim), a dwujęzycznością.

Więcej o dwujęzyczności w ATUCIE

DSC_1028

Indywidualizacja

Dla nas każdy uczeń jest zdolny. Naszym celem jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.

Szkoła szczyci się certyfikatem Miejsca Odkrywania Talentów, bo każdy uczeń znajduje tu odpowiednie warunki, by odkryć swoje mocne strony i wyjątkowe uzdolnienia. Sprzyja temu holistyczny program dydaktyczny i wychowawczy oraz nieustanne dążenie do wychowania młodych ludzi zgodnie z Profilem Ucznia IB.

Dbamy o kameralność szkoły i  rodzinną atmosferę. Klasy liczące maksymalnie 20 uczniów i specjalne programy wspierania uzdolnień oraz rozwiązywania problemów rozwojowych sprzyjają indywidualizacji procesu dydaktycznego. Dlatego w szkole ATUT żaden uczeń nie jest anonimowy.

Działania wzmacniające indywidualizację pracy z uczniem:

  • kameralne klasy
  • zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i z trudnościami
  • rygorystyczna dbałość o poszanowanie godności osobistej ucznia
  • pobudzanie kreatywności
  • aktywizacja społeczna uczniów i działalność na rzecz lokalnej społeczności
  • konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów i rodziców
  • diagnozy i stałe wsparcie psychologa i pedagoga
  • ścisła współpraca z rodzicami

Ponadto w naszej szkole obowiązuje dokument „Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

graficzny model Middle Years Programme

Unikatowy program dydaktyczny

Skonstruowaliśmy autorski program nauczania, który integruje polską podstawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji międzynarodowej. Szkoła realizuje zarówno programy MEN, jak i wymagania renomowanego międzynarodowego programu edukacyjnego IB Middle Years Programme. Szkoła ATUT jest akredytowana jako IB World School przez International Baccalaureate Organization.

Wyjątkowe cechy programu szkoły ATUT to:

Taka kombinacja daje gwarancję najwyższej jakości procesu edukacji. Dziś szczycimy się znakomitymi wynikami państwowych egzaminów. A sukcesy absolwentów w dalszej nauce w kraju i za granicą potwierdzają, że obraliśmy właściwą ścieżkę.

Wolves logo

Sport z “wilkami”

Sport jako element holistycznej edukacji

Od roku 2017 uczniowie wszystkich szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej uczestniczą w rozbudowanym, międzynarodowym Programie Sportowym “Wolves”. Jest to projekt unikatowy na skalę kraju.

Program oferuje kilkanaście dyscyplin sportowych dla uczniów wszystkich roczników, na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia sekcji sportowych prowadzone są przez wykwalifikowanych, zawodowych trenerów. Z programem współpracują dolnośląskie kluby sportowe. Zajęcia sportowe są bezpłatne i odbywają się po lekcjach na terenie kampusu FEM.

Oferta zajęć sportowych zmienia się sezonowo, trzykrotnie w ciągu każdego roku szkolnego. Dzięki temu każdy uczeń może spróbować swoich sił w różnych, czasem nietypowych dyscyplinach (np. flag football, lacrosse lub cheerleading). Starsi uczniowie zaangażowani w drużyny sportowe uczestniczą w międzynarodowych turniejach sportowych wyjazdowych oraz organizowanych w siedzibie szkoły.

Opiekę nad programem sprawuje Dyrektor Sportowy, a zarazem jego twórca, Pan Nathan Cooper, nauczyciel WF i trener z USA.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROGRAMIE SPORTOWYM “WOLVES” 

wizualizacja kampusu Fundacji Edukacji Międzynarodowej - widok z lotu ptaka

Wyjątkowy kampus

miejsce_odkrywania_talentow

Miejsce Odkrywania Talentów

Szkoła ATUT została wyróżniona certyfikatem Miejsce Odkrywania Talentów przyznawanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji placówkom, która podejmują systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych. Otrzymaliśmy ten tutuł jako szkoła, która – zgodnie z regulaminem odznaczenia:

w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania sprzyjające odkrywaniu talentów wpisują się w naszej codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej w misję szkoły i w program wychowawczy, wraz z jego centralnym Profilem Ucznia IB, który obowiązuje od już w najmłodszych klasach ATUTu, a znajduje kontynuację w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, prowadzonym przez ten sam organ zarządzający – Fundację Edukacji Międzynarodowej.