DSC_0106

Jakość

Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w edukacji niepublicznej i międzynarodowej owocuje tym, że ATUT należy do ścisłej czołówki wrocławskich i dolnośląskich szkół podstawowych pod względem wyników państwowych sprawdzianów po klasie szóstej. Jednak jakości nie utożsamiamy z pozycją w rankingach. Budujemy ją przez program edukacyjny i wychowawczy, które zakładają, że każdy uczeń może tu osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości. Budujemy ją przez zapewnienie uczniom najnowocześniejszych, optymalnych warunków nauki i rozwoju, przez wspieranie ich uzdolnień i indywidualne podejście do każdego z nich.

nauka-2

Międzynarodowość

ATUT jest szkołą certyfikowaną przez International Baccalaureate (Organizację Matury Międzynarodowej) jako IB World School. Uczymy według IB Middle Years Programme, łącząc wymagania najnowocześniejszego międzynardowego systemu edukacyjnego IB z polską podstawą programową. Jesteśmy w gronie 6 szkół w Polsce i ok. 1000 szkół na świecie, które szczycą się posiadaniem akredytacji IB. Międzynarodowość to u nas jednak coś więcej niż program, to nasza codzienność. Pod jednym dachem szkół FEM uczą się przedstawiciele ponad 20 narodowości z całego świata.

Zobacz więcej:

Lista szkół IB w Polsce.

Nasza prezentacja na stronie IB.

Digital composite image of schoolgirl holding abacus against chalkboard

Dwujęzyczność

Uważamy ją za kluczowy walor edukacji w ATUCIE. Obok tradycyjnych zajęć językowych, prowadzonych już od zerówki, starsi uczniowie uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów (ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i ścisłe) oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim. Na danym przedmiocie wprowadzane jest angielskie słownictwo specjalistyczne. Na koniec semestru uczniowie mają zatem posiadać kompetencje z danego przedmiotu, ale i swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w języku angielskim. Dalsze „szlifowanie” angielskiego odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych i szkolnych projektów.

Digital composite image of schoolgirl holding abacus against chalkboard

Dwujęzyczność

Nasi uczniowie obok tradycyjnych zajęć językowych – w rozszerzonym zakresie – uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów (ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i ścisłe) oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli polskich oraz zagranicznych, w tym native speakerów języka angielskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ 

Wolves logo

Program sportowy “Wolves”

Od roku 2017-2018 uczniowie wszystkich szkół FEM uczestniczą w rozbudowanym, międzynarodowym programie sportowym “Wolves”. Mają dzięki temu szansę poznać różnorodne dyscypliny sportu, a w przyszłości brać udział w międzynarodowych turniejach sportowych.

CZYTAJ WIĘCEJ 

atuty-5

Unikalny program dydaktyczny

Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy dzieciom i młodzieży wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy autorski program nauczania, który integruje polską podstawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji międzynarodowej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, czyli realizuje programy MEN oraz status IB World School (Szkoły Światowej IB), gdyż wdraża renomowany międzynarodowy program edukacyjny IB Middle Years Programme.

Unikalne cechy naszego programu to: dwujęzyczność, międzynarodowość i indywidualizacja. Taka kombinacja daje gwarancję najwyższej jakości procesu edukacji. Dziś szczycimy się znakomitymi wynikami państwowych egzaminów gimnazjalnych. A sukcesy absolwentów w dalszej nauce w kraju i za granicą potwierdzają, że obraliśmy właściwą ścieżkę.

upside-down-fun

Indywidualne podejście do ucznia

Dla nas każdy uczeń jest zdolny. Naszym celem jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Dbamy o kameralność szkoły i  rodzinną atmosferę. Klasy liczące maksymalnie 20 uczniów i specjalne programy wspierania uzdolnień oraz rozwiązywania problemów rozwojowych sprzyjają indywidualizacji procesu dydaktycznego. Dlatego w szkole ATUT żaden uczeń nie jest anonimowy.

Działania wzmacniające indywidualizację pracy z uczniem:

  • kameralne klasy
  • zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i z trudnościami
  • rygorystyczna dbałość o poszanowanie godności osobistej ucznia
  • pobudzanie kreatywności
  • aktywizacja społeczna uczniów i działalność na rzecz lokalnej społeczności
  • konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów i rodziców
  • diagnozy i stałe wsparcie psychologa i pedagoga
  • ścisła współpraca z rodzicami

Ponadto w naszej szkole obowiązuje dokument „Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Świetne wyniki sprawdzianów

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w mieście oraz województwie pod względem wyników sprawdzianów państwowych po klasie szóstej. Jednak w naszym przekonaniu, ich sukcesy na sprawdzianach są jedynie „efektem ubocznym” naszej filozofii nauczania. Nie koncentrujemy się bowiem na wytrenowaniu umiejętności rozwiązywania testów, lecz kładziemy nacisk na umiejętność uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sprawdzianów z lat ubiegłych TUTAJ.

atuty-1

Ćwierćwiecze sukcesów

Ponad 25 lat temu, 1 września 1990 roku,  szkoła ATUT – jako pierwsza niepubliczna szkoła na Dolnym Śląsku – otworzyła podwoje dla garstki uczniów…

Dziś to najstarsza, ciesząca się wyjątkowymi sukcesami, szkoła w regionie, która wraz ze swoimi szkołami – siostrami: Wroclaw International School i Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu uczy ponad 600 uczniów z 20 krajów całego świata, oferując im międzynarodowe programy edukacyjne International Baccalaureate. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej – polska organizacja pożytku publicznego.