DSC_0106

Jakość

Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w edukacji niepublicznej i międzynarodowej owocuje tym, że ATUT należy do ścisłej czołówki wrocławskich i dolnośląskich szkół podstawowych pod względem wyników państwowych egzamniów. Jednak jakości nie utożsamiamy z pozycją w rankingach. Budujemy ją przez program edukacyjny i wychowawczy, które zakładają, że każdy uczeń może tu osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości. Budujemy ją przez zapewnienie uczniom najnowocześniejszych, optymalnych warunków nauki i rozwoju, przez wspieranie ich uzdolnień i indywidualne podejście do każdego z nich.

IB World School (2)

Międzynarodowość

ATUT jest szkołą certyfikowaną przez International Baccalaureate (Organizację Matury Międzynarodowej) jako IB World School. Uczymy według IB Middle Years Programme, łącząc wymagania najnowocześniejszego międzynardowego systemu edukacyjnego IB z polską podstawą programową. Jesteśmy w gronie 6 szkół w Polsce i ok. 1000 szkół na świecie, które szczycą się posiadaniem akredytacji IB. Międzynarodowość to u nas jednak coś więcej niż program, to nasza codzienność. Pod jednym dachem szkół FEM uczą się przedstawiciele ponad 30 narodowości z całego świata.

Więcej na temat naszych międzynarodowych standardów

 

Portrait of children standing with arms crossed in chemistry lab

Dwujęzyczność

Uważamy ją za kluczowy walor edukacji w ATUCIE. Obok tradycyjnych zajęć językowych, uczniowie uczestniczą w zajęciach z native speaker’em Play and Learn, a w starszych klasach w zajęciach CLIL również prowadzonych przez nauczyciela – native speakera, w ramach których poznają słownictwo związane z materiałem dydaktycznym realizowanym na innych przedmiotach (ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i ścisłe). Na koniec semestru uczniowie mają zatem posiadać kompetencje z danego przedmiotu, ale i swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w języku angielskim. Dalsze „szlifowanie” angielskiego odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych, międzynarodowego Programu Sportowego “Wolves” i licznych szkolnych projektów, realizowanych w języku angielskim i w międzynarodowym gronie.

Więcej o dwujęzyczności w ATUCIE

Wolves logo

Program Sportowy “Wolves”

Od roku 2017 uczniowie wszystkich szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej uczestniczą w rozbudowanym, międzynarodowym Programie Sportowym “Wolves”. Jest to projekt unikatowy na skalę kraju.

Program oferuje obecnie kilkanaście dyscyplin sportu dla uczniów wszystkich roczników. Zajęcia są całkowicie bezpłatne i odbywają się po lekcjach na terenie kampusu FEM. Grafik zajęć zmienia się sezonowo, w ramach trymestrów każdego roku szkolnego. Dzięki temu każdy uczeń może spróbować swoich sił w różnych, czasem nietypowych dyscyplinach (np. flag football, lacrosse lub cheerleading). Starsi uczniowie zaangażowani w drużyny sportowe biorą udział w międzynarodowych turniejach sportowych wyjazdowych oraz organizowanych przez szkoły FEM w ich siedzibie.

Opiekę nad programem sprawuje Dyrektor Sportowy, a zarazem jego twórca, Pan Nathan Cooper, nauczyciel WF i trener z USA. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy spośród kadry szkół FEM oraz ze współpracujących z nami profesjonalnych klubów sportowych.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROGRAMIE SPORTOWYM “WOLVES” 

Digital composite image of schoolgirl holding abacus against chalkboard

Dwujęzyczność

Nasi uczniowie obok tradycyjnych zajęć językowych – w rozszerzonym zakresie – uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów (ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i ścisłe) oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli polskich oraz zagranicznych, w tym native speakerów języka angielskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ 

atuty-5

Unikalny program dydaktyczny

Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy dzieciom i młodzieży wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy autorski program nauczania, który integruje polską podstawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji międzynarodowej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, czyli realizuje programy MEN oraz status IB World School (Szkoły Światowej IB), gdyż wdraża renomowany międzynarodowy program edukacyjny IB Middle Years Programme.

Unikalne cechy naszego programu to: dwujęzyczność, międzynarodowość i indywidualizacja. Taka kombinacja daje gwarancję najwyższej jakości procesu edukacji. Dziś szczycimy się znakomitymi wynikami państwowych egzaminów gimnazjalnych. A sukcesy absolwentów w dalszej nauce w kraju i za granicą potwierdzają, że obraliśmy właściwą ścieżkę.

upside-down-fun

Indywidualne podejście do ucznia

Dla nas każdy uczeń jest zdolny. Naszym celem jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Dbamy o kameralność szkoły i  rodzinną atmosferę. Klasy liczące maksymalnie 20 uczniów i specjalne programy wspierania uzdolnień oraz rozwiązywania problemów rozwojowych sprzyjają indywidualizacji procesu dydaktycznego. Dlatego w szkole ATUT żaden uczeń nie jest anonimowy.

Działania wzmacniające indywidualizację pracy z uczniem:

  • kameralne klasy
  • zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i z trudnościami
  • rygorystyczna dbałość o poszanowanie godności osobistej ucznia
  • pobudzanie kreatywności
  • aktywizacja społeczna uczniów i działalność na rzecz lokalnej społeczności
  • konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów i rodziców
  • diagnozy i stałe wsparcie psychologa i pedagoga
  • ścisła współpraca z rodzicami

Ponadto w naszej szkole obowiązuje dokument „Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Świetne wyniki sprawdzianów

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w mieście oraz województwie pod względem wyników sprawdzianów państwowych po klasie szóstej. Jednak w naszym przekonaniu, ich sukcesy na sprawdzianach są jedynie „efektem ubocznym” naszej filozofii nauczania. Nie koncentrujemy się bowiem na wytrenowaniu umiejętności rozwiązywania testów, lecz kładziemy nacisk na umiejętność uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sprawdzianów z lat ubiegłych TUTAJ.

atuty-1

Ćwierćwiecze sukcesów

Ponad 25 lat temu, 1 września 1990 roku,  szkoła ATUT – jako pierwsza niepubliczna szkoła na Dolnym Śląsku – otworzyła podwoje dla garstki uczniów…

Dziś to najstarsza, ciesząca się wyjątkowymi sukcesami, szkoła w regionie, która wraz ze swoimi szkołami – siostrami: Wroclaw International School i Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu uczy ponad 600 uczniów z 20 krajów całego świata, oferując im międzynarodowe programy edukacyjne International Baccalaureate. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej – polska organizacja pożytku publicznego.