wydarzenia FB - bannery

16-11-2022

Rozpoczynamy nowy projekt adresowany do uczniów i ich dziadków “Pokaż mi swój świat! Historie życiowe – spotkania międzypokoleniowe”, który finansujemy dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki pozyskanej w ramach programu “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne” przez Fundację Edukacji Międzynarodowej – organ prowadzący naszą szkołę.
Do udziału zapraszamy naszych uczniów oraz ich dziadków i babcie. Planujemy szereg interesujących i nieco niekonwencjonalnych działań. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu poniżej!

Opis projektu

Organizatorzy
Organizatorami projektu są Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz nasza szkoła.
Adresaci
Projekt adresowany jest do uczniów klas 0-8 szkoły ATUT oraz ich dziadków. Dodatkową grupą zaangażowaną w niektóre działania projektowe są seniorzy – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim . Rolę wolontariuszy pełnić będą uczniowie klas 7-8 naszej szkoły.
Cele
Projekt “Pokaż mi swój świat!” ma za zadanie przyczynić się do budowania integracji międzypokoleniowej, otwartości i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń.
Wyjście z działaniami poza szkolne mury poszerzy kontekst kameralnej rodzinnej i szkolnej relacji “dziadkowie – wnuczęta” o szerszą perspektywę wielopokoleniowego społeczeństwa wielkomiejskiego Wrocławia i dzięki temu mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do popularyzacji działań na rzecz integracji międzypokoleniowej.
Cele szczegółowe
W projekcie chcemy:
 • zachęcić dziadków i wnuczęta do wzajemnego korzystania z praktycznej wiedzy i umiejętności specyficznych dla każdej z grup pokoleniowych (lifelong learning),
 • budować wzajemne zrozumienie dla zwyczajów, nawyków i języka obu pokoleń (edukacja międzypokoleniowa),
 • rozbudzać zamiłowanie do książek “sprzed lat” wśród uczniów (wsparcie nauki języka polskiego i czytelnictwa),
 • zaoferować uczniom dodatkowe, inspirujące zajęcia pozalekcyjne,
 • wzmocnić zaangażowanie dziadków w życie codzienne szkoły,
 • wspierać przywracanie wielostronnych relacji społecznych w kontekście “popandemicznym”.

Formy działań

Przewidzieliśmy następujące formy działań:
 • wykłady,
 • warsztaty,
 • spotkania,
 • gry terenowe i stacjonarne,
 • wspólną sesję fotograficzną dziadków i wnucząt,
 • wystawę fotografii portretowej.

Harmonogram

17.11.2022 (czwartek)

Wykład inauguracyjny I: “Dlaczego niegdyś cerowało się dziury w spodniach? Obyczaje w świecie dziadków.” z udziałem prelegentów z Uniwersytetu III Wieku UWr.

23.11.2022 (środa)

Wykład inauguracyjny II: “Dlaczego młodzi ludzie noszą dziury w spodniach? Obyczaje w świecie wnucząt.” w Auli Uniwersytetu III Wieku przy ul. Dawida; prelegenci – uczniowie klas 8 szkoły ATUT.

16.11. – 02.12.2022

Zajęcia warsztatowe “Coś z niczego, czyli rozrywki sprzed lat.” – cykl zajęć dla uczniów z udziałem dziadków, uczących dzieci zabaw i gier z czasów swojego dzieciństwa.

16.11. – 16.12.2022

Zajęcia warsztatowe “Coś z niczego, czyli zabawki i DIY sprzed lat” – cykl zajęć dla uczniów i dziadków poświęcony samodzielnemu wykonywaniu zabawek i przedmiotów rękodzieła.

16.11. – 16.12.2022

Cykl spotkań “Moja ukochana książka z dzieciństwa. Spotkania z dziadkami i literaturą” – spotkania, w trakcie których dziadkowie czytają swoje ulubione lektury z dzieciństwa i rozmawiają na ich temat z dziećmi.

28.11 – 20.12.2022

Gry “Dziadku, Babciu – pobawcie się ze mną!” – zabawy i gry terenowe oraz stacjonarne, w tym w aplikacjach komputerowych z udziałem uczniów klas 4-5 i ich dziadków.

28.11 – 29.11.2022

Wspólne sesje fotograficzne dzieci i dziadków z ich ulubionymi rekwizytami.

16.12.2022 (piątek)

Wykład: “Opowiedz mi swój świat! Czy dziadkowe mogą porozumieć się z wnuczętami?” – wykład dla uczniów klas 6-8, nauczycieli i przedstawicieli pokolenia dziadków.

07.12. – 13.12.2022

Wystawa fotografii portretowej “Ulubione gadżety Dziadków i Wnucząt” w siedzibie FEM

14.12. – 22.12.2022

Wystawa fotografii portretowej “Ulubione gadżety Dziadków i Wnucząt” w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (Rynek 58).

22.12 – 31.12.2022

Zakończenie i ewaluacja projektu