Biblioteka wraz z Bibliotecznym Centrum Multimedialnym to przyjazne i inspirujące miejsce dla uczniów i nauczycieli. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru, który liczy ponad 15 tys. książek oraz kilkaset multimediów. Dużą część księgozbioru stanowią podręczniki i pomoce dydaktyczne rekomendowane przez International Baccalaureate, której programy realizujemy w szkołach Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Materiały można przeglądać i zamawiać w katalogu komputerowym, dostępnym jest przez stronę internetową szkoły. Przytulna czytelnia wyposażona jest w komputer z telewizorem, w wypożyczalni znajduje się 6 stanowisk multimedialnych z dostępem do internetu. Na terenie biblioteki działa także bezprzewodowa sieć komputerowa. Pragniemy, aby to miejsce było przyjazne wszystkim czytelnikom i zapewniamy doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.