Serdecznie zapraszamy dzieci – kandydatów do naszej szkoły!

Rozpoczynamy proces rekrutacji kandydatów do klas 0-1 na rok szkolny 2018-2019. Zapisy do pozostałych klas trwają przez cały rok.

Przyjmujemy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym. W przypadku braku miejsca w danej klasie, można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

rekrutacja

Przebieg rekrutacji

Przyjmujemy zapisy do wszystkich klas od 0 do 8. W przypadku braku miejsca w danej klasie, proponujemy kandydatowi miejsce na liście oczekujących. W naszym nowym kampusie – Centrum Edukacji Międzynarodowej – oferujemy wyjątkowo komfortowe warunki nauki i zwiększoną liczbę miejsc na wszystkich poziomach edukacyjnych.

rekrutacja-1

Krok po kroku

Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek i wnieść opłatę wpisową, a kandydat powinien wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych (w przypadku dzieci najmłodszych) lub egzaminie rekrutacyjnym (starsi uczniowie). Prosimy o zapoznanie się z procedurami.

rekrutacja-2

Informacje o płatnościach

W naszej szkole obowiązują opłaty manipulacyjna, wpisowa i czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty do pobrania

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie wniosku i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.

Opłaty

obowiązujące w roku szkolnym 2018 – 2019

Opłata
manipulacyjna

wpłacana przy wpisie kandydata
do Księgi Przyjęć.

50

(nie podlega zwrotowi)

Opłata
wpisowa

dla ucznia przyjmowanego
do klas „0”-8

1850

(podlega zwrotowi w razie negatywnego wyniku procedury rekrutacyjnej)

Czesne
miesięczne

płatne przez 11 miesięcy
roku szkolnego

1030

(nie podlega zwrotowi)

Masz pytania? Prześlij wiadomość!