Serdecznie zapraszamy dzieci – kandydatów do naszej szkoły!

Zapisy do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT trwają przez cały rok. Księgę Przyjęć prowadzi Specjalista ds. rekrutacji w siedzibie Fundacji Edukacji Międzynarodowej i prowadzonych przez nią szkół – Centrum Edukacji Międzynarodowej – we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 101. Przyjmujemy zapisy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym oraz absolwentów dotychczasowych szkół podstawowych – do klas 7. W przypadku braku miejsca w danej klasie, można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

rekrutacja

Przebieg rekrutacji

Przyjmujemy zapisy do wszystkich klas od 0 do 7. W przypadku braku miejsca w danej klasie, proponujemy kandydatowi miejsce na liście oczekujących. W naszym nowym kampusie – Centrum Edukacji Międzynarodowej – oferujemy zwiększoną liczbę miejsc na wszystkich poziomach edukacyjnych.

rekrutacja-1

Krok po kroku

Procedura zapisu obejmuje złożenie wniosków i wniesienie opłat wymaganych Regulaminem Przyjęć i Płatności oraz przystąpienie do egzaminu rekrutacyjnego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem procedur.

rekrutacja-2

Informacje o płatnościach

W naszej szkole obowiązują opłaty manipulacyjna, wpisowa i czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty do pobrania

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie odpowiednich wniosków i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.

Opłaty

obowiązujące na rok szkolny 2017 – 2018

Opłata
manipulacyjna

wpłacana przy wpisie kandydata
do Księgi Przyjęć.

50

(nie podlega zwrotowi)

Opłata
wpisowa

dla ucznia przyjmowanego
do klas „0”-8

1800

(podlega zwrotowi w razie negatywnego wyniku procedury rekrutacyjnej)

Czesne
miesięczne

płatne przez 11 miesięcy
roku szkolnego

1000

(nie podlega zwrotowi)