19-06-2019

Dzisiaj po raz drugi w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek. Tak, po raz drugi, bo nasza szkoła jest nietypowa i dzwonek szkolny usłyszycie w niej tylko dwa razy w roku, gdy obwieszcza rozpoczęcie i zakończenie nauki.

Miniony rok był bardzo ważnym rokiem dalszego rozwoju naszej szkoły. Powiększyło się grono naszych uczniów, zrealizowaliśmy szereg ważnych projektów, w tym nowy i od tej pory już stały element naszej oferty dydaktycznej Program Sportowy Wolves,  całoroczny projekt “Bezpieczny Dolnoślązak w ATUCIE” oraz kolejną edycję Brain Awareness Week.

ATUTowi ósmoklasiści po raz pierwszy w historii zdawali egzamin końcowy. Wypadli w nim znakomicie! Wkrótce powiemy więcej na ten temat.

Tymczasem życzymy naszym Uczniom, ich Rodzinom i kadrze nauczycielskiej oraz administracji szkoły wspaniałych, bezpiecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji!

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w czasie wakacji w godzinach 09:00 – 14:00.