logo_SKRZYDLATE_SLOWA_2024

Autorką logo konkursowego jest uczennica Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT – Maria z klasy 2b

13-03-2024

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia serdecznie zaprasza uczniów z klas 0-3 dolnośląskich szkół do udziału w XXVII edycji Wiosennego Turnieju Recytatorskiego “Skrzydlate Słowa”, podczas której najmłodsi uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje interpretacje poezji i prozy dla dzieci. Nabór zgłoszeń trwa do 15 kwietnia 2024 roku do godziny 14;00.

Szkoły zapraszamy do wyłonienia swoich reprezentacji recytatorskich w dwóch grupach wiekowych: klas 0-1 oraz 2-3. Wojewódzki finał turnieju odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, przy ulicy Racławickiej 101, dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenia uczniów należy przesyłać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać poniżej. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem (pod linkiem poniżej) przed wypełnieniem i wysłaniem karty. Zgłaszając się do konkursu, zobowiązują się Państwo do respektowania wszystkich postanowień Regulaminu.

Uwaga! Karta zgłoszenia musi być wypełniona przez Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka i przekazana szkole, która zbiera zgłoszenia i przekazuje je organizatorowi konkursu, czyli Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT.

Uczestnicy będą przygotowywać interpretacje dowolnie wybranych wierszy lub fragmentów prozy. Ocena jury będzie opierać się na doborze repertuaru, poprawności recytacji, indywidualnej interpretacji i ogólnym wyrazie scenicznym. Zachęcamy do używania rekwizytów i strojów podkreślających przesłanie recytowanych utworów, choć nie jest to warunkiem koniecznym udziału w Turnieju.

Każdy uczestnik finału w maju otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo będą mieli szansę na otrzymanie nagród rzeczowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów dolnośląskich szkół podstawowych!