05-07-2021

Potwierdziły się przewidywania, które robiliśmy po publikacji wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty, w którym uczniowie ATUTu zajęli II miejsce w województwie. Oto wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUTU.

Dla porównania publikujemy je wraz ze średnimi wynikami innych szkół Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski. (Poniżej znajduje się również porównanie wyników z rokiem ubiegłym). Dane do statystyk zaczerpnęliśmy z portalu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, gdzie można sprawdzić wszystkie wyniki szczegółowo.

wyniki egzaminow osmoklasisty 2021 Dwujezyczna Szkola podstawowa ATUT Wroclaw infografika

Tutaj zestawiliśmy wyniki Atutowiczów z dwóch lat, podczas których trwała pandemia koronawirusa. Ich znakomite rezultaty, a nawet poprawienie wyników cieszą i świadczą o talentach i pracowitości uczniów i nauczycieli oraz o skuteczności wybranych przez nas metod stosowanych podczas nauki on-line.

wyniki egzaminow osmoklaissty szkola atut Wroclaw porownanie 2020 i 2021

Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom ATUTu!