02-07-2021

Na bazie danych podawanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu publikujemy wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty dla Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT i województwa dolnośląskiego:

Średnia uczniów ATUTu:

– język polski 75,9 %
– matematyka 84,76 %
– język angielski 95 %
– język niemiecki 100 % (laureaci konkursu “zDolny Ślązak”)

Średnia uczniów Dolnego Śląska:

– język polski 58 %
– matematyka 45 %
– język angielski 66 %
– język niemiecki 49 %
Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy Ósmoklasistom, ich Nauczycielom i Rodzicom!
Bardziej szczegółowe dane oraz grafikę ze statystykami opublikujemy, gdy tylko będą dostępne.