photo-of-girl-using-black-smartphone-4144288 (1)

29-05-2020

Zespół psychologiczno-pedagogiczny zaprasza uczniów do systematycznego odwiedzania swoich “classrooms”. W wirtualnych “salach” w aplikacji Google Classroom, oddzielnych dla klas 4-5 oraz 6-8, nasi specjaliści regularnie publikują posty ze wskazówkami i poradami. Uczniowie obu grup wiekowych mają też co tydzień możliwość spotkania się z psychologiem i pedagogiem na indywidualnych konsultacjach on-line.

Kontynuowane są również działania w ramach Doradztwa Zawodowego. Nasza specjalistka prowadziła zajęcia on-line w ramach godzin wychowawczych w klasach siódmych. Równiez treści związane z planowaniem dalszego kształcenia i kariery publikowane są na Google Classroom. Dzięki zdalnej formie nauki uczniowie mają możliwość korzystania z ankiet, kwestionariuszy, testów, bazy danych o zawodach i szkołach w dogodnym dla siebie momencie.

Zachęcamy do owocnego wykorzystywania czasu kwarantanny i podwyższania kompetencji psychologicznych i budowania wiedzy o potencjalnych kierunkach kształcenia i wybierania zawodu!