10-12-2018

Szkolne Muzea Wielokulturowości. Pod tym tajemniczym tytułem kryje się projekt realizowany przez naszą szkołę we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Autorzy projektu postawili sobie za cel przybliżenie dzieciom informacji na temat innych kultur obecnych w polskim społeczeństwie i uświadomienie im, jak wiele wpływów kulturowych kształtuje naszą współczesną tożsamość i tradycje kultywowane w rodzinach uczniów.

Centralną częścią projektu jest unikalna wystawa wielokulturowych artefaktów i opowieści rodzinnych zebranych i utrwalonych przez dzieci i ich rodziny. Dzieci przeprowadziły wśród swoich krewnych wnikliwe ankiety, nagrały ich ustne relacje, wspólnie z rodzicami przygotowywały drzewa genealogiczne i prezentacje rodzinnych pamiątek.

Wystawę uroczyście otworzyliśmy w miniony wtorek w obecności rodziców, dziadków i krewnych uczniów. To ważne wydarzenie wpisuje się ściśle w profil naszej szkoły, uczącej szacunku dla własnej historii i tożsamości oraz kultur, które je kształtowały i kształtują.