DSC_0359
DSC_0360

05-12-2018

Wczoraj w ramach projektu”Bezpieczny Dolnoślązak”  odbyły się w naszej szkole warsztaty ekologiczne zatytułowane “Nowoczesna edukacja ekologiczna dla dzieci przedszkolnych i szkolnych”. Warsztaty prowadzone przez Spółkę Ekosystem Wrocław dotyczyły segregacji i recyklingu odpadów komunalnych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warsztaty prowadziła specjalistka edukacji ekologicznej z Centrum Edukacyjnego Ekolandia.edu.

Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowej segregacji odpadów, sposobami na ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych oraz ich wpływie na środowisko, jak również przybliżenie uczniom znaczenia takich pojęć jak: selektywna zbiórka, odpad – surowiec, recykling, odpad niebezpieczny i PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Uczniowie otrzymali od organizatorów niespodzianki, w tym ekologiczną, bawełnianą torbę na wspólne zakupy z rodzicami. Dzieci malowały też torby i grały w gry ekologiczne z wykorzystaniem odpadów.

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki warsztatom dzieci zdobyły praktyczną wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i będą ją przekazywać swoim krewnym. Pani Edukator prowadząca zajęcia podkreśla, że małe ATUCIAKI zachowywały się wspaniale i wykazały żywe zainteresowanie tematem.

Serdecznie dziękujemy spółce Ekosystem i Pani prowadzącej warsztaty!