23-10-2019

Ogłaszamy I edycję Turnieju Recytatorskiego “Skrzydlate Słowa 2.0” dla uczniów klas 4-8 dolnośląskich szkół podstawowych. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 29 listopada 2019 roku.

Zapraszamy dolnośląskie szkoły do wyłonienia reprezentacji klas 4-5 oraz 6-8 na naszym konkursie, którego finał odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 101 w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00.

Regulamin konkursu jest do pobrania pod linkiem obok.

Do rejestracji uczestnika/uczestników konieczne jest wypełnienie przez szkołę i przesłanie organizatorom KARTY ZGŁOSZENIA (do pobrania pod linkiem obok).

Uwaga! Karta musi zostać wypełniona przez Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka i przekazana szkole, która zbiorczo przekazuje karty organizatorowi konkursu, czyli Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT.

Podobnie jak w konkursie dla najmłodszych, uczniowie przygotowują interpretację dowolnie wybranego wiersza lub prozy. Oceniana jest poprawność recytacji, interpretacja, dykcja i artystyczny wyraz sceniczny. Uczniowie mogą również przygotować rekwizyty i przebrania. Nie jest to jednak wymóg formalny i nie powinny one zdominować występu.

Każdy z uczestników finału otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci oprócz dyplomów dostaną również nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!