15-04-2019

Wzorem świętującego w tym roku swoje 24 urodziny konkursu recytatorskiego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej ogłaszamy I edycję Turnieju Recytatorskiego “Skrzydlate Słowa 2.0” dla uczniów klas 4-8 dolnośląskich szkół podstawowych. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 20 maja 2019 roku.

Zapraszamy dolnośląskie szkoły do wyłonienia reprezentacji klas 4-5 oraz 6-8 na naszym konkursie, którego finał odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 101 w dniu 28 maja 2019 roku.

Zgłoszenia uczniów należy przesyłać na formularzu:

pobierz KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – Skrzydlate Slowa 2.0

Uwaga! Karta musi zostać wypełniona przez Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka i przekazana szkole, która zbiorczo przekazuje karty organizatorowi konkursu, czyli Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT.

Podobnie jak w konkursie dla najmłodszych, uczniowie przygotowują interpretację dowolnie wybranego wiersza lub prozy. Oceniana jest poprawność recytacji, interpretacja, dykcja i artystyczny wyraz sceniczny. Uczniowie mogą również przygotowac rekwizyty i przebrania.

Każdy z uczestników finału otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci oprócz dyplomów dostaną również nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!