27-06-2024

W roku 2023-2024 realizowaliśmy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, zainicjowany przez Fundację UNAWEZA. Program ten, zaprojektowany przez psychologów pracujących z młodzieżą, ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli w działaniach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Za realizację programu na terenie szkoły odpowiedzialny był nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny we współpracy z wychowawcami klas.

Program wpisuje się w realizowaną w szkołach Fundacji Edukacji Międzynarodowej strategię działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, której jednym z ważnych elementów jest dbałość o dobrostan członków szkolnej społeczności.

Źródłem wiedzy o trudnościach, jakich doświadczają młodzi ludzie, było ogólnopolskie badanie przeprowadzone w 2000 szkół. Program profilaktyczny powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym i wyposażenie młodzieży w narzędzia pozwalające na przeciwdziałanie szkodliwym, często autodestrukcyjnym, czynnikom psychologicznym.

Zgodnie z założeniami programu, przez cały rok szkolny, raz w miesiącu realizowane były we wszystkich klasach lekcje wychowawcze, według scenariuszy przygotowanych przez autorki programu.

Jesteśmy przekonani, że realizacja programu profilaktycznego przyczyniła się do zwiększenia wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie, a przede wszystkim dostarczyła strategii, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami. Idea, jaką staraliśmy się przekazać uczniom to zachęta do poszukiwania równowagi pomiędzy obowiązkami a odpoczynkiem, światem online i offline, otwartością a dbaniem o własne granice i bezpieczeństwo.

Teraz – po roku wytężonej nauki – zachęcamy rodziców i dzieci o zadbanie o prawdziwe wytchnienie podczas wakacji!