nie_hejtuje-reaguje plakat kampanii
Grafika pochodzi ze strony: https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/hejtuje-reaguje-rusza-nowa-kampania-edukacyjno-profilaktyczna-dla-szkol/

20-11-2019

Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej przeciwko cybreprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści “Nie hejtuję – reaguję”. Inicjatorem akcji jest Fundacja “Dajemy dzieciom siłę”.

W ramach działań projektowych w ATUCIE organizowane są warsztaty edukacyjne oraz konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-6. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne lub grupowe przygotowanie plakatu związanego z tematem akcji. Konkursowe prace będą prezentowane na wystawie po zakończeniu projektu.

Organizatorami działań na terenie naszej szkoły są specjaliści z naszego zespołu psychologiczno-pedagogicznego, współpracujący z wychowawcami klas i wychowawcami świetlicy.