wyniki egzaminu osmoklasisty Dwujezyczna Szkola Podstawowa ATUT 2019

19-11-2019

Przedstawiamy wyniki naszych uczniów z egzaminu państwowego po klasie ósmej w roku 2019. Już wcześniej publikowaliśmy podsumowanie wyników indywidualnych. Obecna infografika obrazuje zbiorcze, procentowe wyniki absolwentów ATUTu na tle:

  • wszystkich szkół Wrocławia
  • wszystkich szkół Dolnego Śląska
  • szkół niepublicznych Wrocławia

Możemy być dumni z naszych ATUTowiczów🙂

Do sporządzenia infografiki posłużyły dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą we Wrocławiu publikowane na stronie https://oke.wroc.pl/egzamin-osmoklasisty-2/