P1090793-378x246

Pierwszą edycję BAW – Tygodnia Wiedzy o Mózgu zorganizowaliśmy jako cykl wykładów otwartych wraz z grupą specjalistów różnych dziedzin, którzy pomogli nam i zaproszonym gościom zajrzeć w tajniki mózgu, poznać jego możliwości i wymagania.

Spotkania prowadzili: neurochirurg, dietetyk, neurodydaktyk, specjalista nowych technologii, psycholog społeczny, artystka fotografik i aktorka. Wydarzeniom tym towarzyszył szereg zajęć lekcyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli, a poświęconych mózgowi.

Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Sukces tego inauguracyjnego projektu podpowiada nam, że w działania Brain Awareness Week będziemy włączać się już co roku!