grupa3 (iyo-jvpr-rrq - Nov 26, 2020) 1
grup1 (ray-yqtt-xxy - Nov 26, 2020) 1

27-11-2020

Nauczamy zdalnie, korzystając z platformy Google Suite dla szkół. Nasi nauczyciele coraz pełniej wykorzystują innowacyjne narzędzia, jakie oferuje ta platforma. Na lekcjach angielskiego Pani Dobrosława korzysta chętnie z fukcji “jamboard”.

Co to jest jamboard?

To dotykowy wyświetlacz, działający w tzw. “chmurze”, który usprawnia wymianę informacji pomiędzy osobami znajdującymi się w różnych miejscach, czyli tak jak np. nauczyciel i uczniowie podczas edukacji zdalnej. Dzięki niemu można kreatywnie współpracować podczas lekcji on-line i wymieniać informacje w postaci fiszek, obrazów, wykresów itp.

Jak wykorzystujemy jamboard na angielskim?

Nasza nauczycielka przygotowuje dzieki nim ciekawe projekty do pracy w grupach. Dzieci uczą się zatem nie tylko angielskieg, ale i pracy zespołowej oraz korzystania z nowoczesnych narzędzie informatycznych.

W klasie piątej uczniowei w dwuosobowych zespołach opracowywali po angielsku piramidę żywienia, utrwalając sobie przy pomocy jamboard’ów tematykę scieżki międzyprzedmiotowej powięconej zasadom zdrowego odżywiania. Na zdjęciu pokazujemy piramidę opracowaną przez jedną z grup.

Tymczasem szóstoklasiści realizują inny projekt uczniowski, w ramach którego pochylają się nad losem zagrożonych gatunków zwierząt. Na zdjęciu można zobaczyć przykładowy jamboard dotyczący ratowania pand.