MYRKEUABZY-780x439

W ATUCIE wychowujemy młodzież do wrażliwości społecznej. Ważnym elementem naszej dydaktyki jest zdefiniowany w realizowanym przez nas IB Middle Years Programme obszar Service & Action (SAA). Realizowany jest na różnych przedmiotach i przy różnych okazjach. Celem edukacyjnym SAA jest rozwijanie przez każdego ucznia własnego systemu wartości, tak, by stać się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa, zarówno w środowisku lokalnym jak i globalnym. Aby ten cel osiągnąć, nasz uczeń powinien rozumieć procesy zachodzące w jego otoczeniu i relacje pomiędzy ludźmi oraz zadawać sobie pytanie: „W jaki sposób ja mogę zmienić otaczającą mnie rzeczywistość?’’

Dokładamy starań, by „Służba społeczeństwu” inicjowała i rozwijała:

  • wrażliwość na potrzeby innych
  • dostrzeganie roli jednostki w zmienianiu rzeczywistości
  • chęć zmiany na lepsze siebie i najbliższego środowiska

Każde działanie społeczne inicjowane i realizowane przez naszych uczniów ma trzy fazy: 1) Zrozumienie problemu społecznego, 2) Zaangażowanie w działanie, 3) Refleksja i ewaluacja własnego postępowania. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu wychowamy młodego człowieka zgodnie z przyjętym przez nas Profilem Ucznia, aby w dorosłym życiu nie tylko osiągał osobiste sukcesy, ale i przyczyniał się do pomnażania dobra w społeczeństwie.

Każdy uczeń Middle Years Programme w naszej szkole powinien wypełnić ankietę po zrealizowanym zadaniu w ramach Service and Action. Poniżej zamieścimy wkrótce zaktualizowaną wersję ankiety.