phone-2386192_6401

29-06-2019

W okresie wakacji sekretariat ATUTu przyjmuje interesantów od dnia 20 lipca 2020 w godzinach 09:00 do 14:00. W pozostałym czasie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie ewentualnych wizyt. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 71 782 26 27 lub 71 782 26 25 . W razie wizyty w kampusie prosimy o przyjście w maseczkach oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie. W dniach 13 do 31 lipca nasz Specjalista ds. rekrutacji przebywa na urlopie, jednak zgłoszenia zainteresowanych kandydatów będą przyjmowane. W tym czasie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły od adresem atut@fem.org.pl. Poza tym okresem prosimy o kontakt pod adresem: rekrutacja@fem.org.pl