Uczniom klas 4-6 oferujemy zajęcia plastyczno-etnograficzne. Pod opieką nauczyciela – etnografa i nauczyciela plastyki powstają niezwykłe wycinanki i dekoracje folklorystyczne. Cieszymy się, że dzieci dają się “zarazić” umiłowaniem rodzimego folkloru i tworzą go, rozwijając własną wrażliwość artystyczną i kreatywność.