p1040871

W roku 2011 realizowaliśmy projekt dla starszych klas szkoły podstawowej zatytułowany “Spichlerz pokoleń – tropami zanikających rzemiosł i odchodzącej w zapomnienie historii wsi”. To niezwykłe spotkanie z lokalną historią zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerowała nam Fundacja Gallen prowadząca Muzeum Powozów w podwrocławskich Galowicach. Uczniowie przez kilka miesięcy śledzili dzieje dolnośląskich wsi i “odkrywali” charakter dawnego wiejskiego życia. Do realizacji projektu zaprosiliśmy oprócz uczniów klas piątych i szóstych Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT, także ich rówieśników z terenu gminy Żórawina.

Młodzież miała możliwość poznać życie dawnej dolnośląskiej wsi z trzech perspektyw. Grupa „Warsztat zawodów” poznawała ginące zawody wiejskich rzemieślników: stelmacha, rymarza, kowala, garncarza i tkacza. Grupa „W starym kinie” – bazując na prozie Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Jacka Kaczmarskiego i Jacka Kowalskiego – inscenizowała scenki z życia ziemiańskiego i chłopskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. Działania artystyczne uczniowie utrwalili na filmie, który nakręcony został na terenie Muzeum Powozów w Galowicach. Młodzi twórcy wykorzystali kostiumy z epoki, piękne wnętrza stylizowane na karczmę i sklep, a także oryginalne, odrestaurowane powozy. Grupa „Wieś dawniej i dziś” pracowała w terenie, przeprowadzając wywiady z mieszkańcami okolicznych wsi. Uczniowie zapoznawali się z wiejską tradycją i historią, porównywali życie społeczności wiejskiej i miejskiej. Rezultatem jest stworzona przez dzieci makieta wsi i oczywiście poszerzenie wiedzy na temat przeszłości swojej “małej ojczyzny”.