DSC_0412-001
banner projekt EOG termomodernizacja

07-09-2022

Oprócz standardowej działalności naszego organu prowadzącego Fundacji Edukacji Międzynarodowej  (FEM), czyli zarządzania szkołami społecznymi i programami stypendialnymi, FEM działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. W szkole ATUT i w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu trwa szereg projektów edukacyjnych pogłębiających ten temat. Ale to nie wszystko, bo fundacja działa też jako ekologiczny inwestor.

FEM realizuje projekt inwestycyjny , mający na celu poprawę efektywności energetycznej naszego budynku szkolnego. Działania finansowane są z dotacji pozyskanej przez FEM od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

Jednym z widocznych już efektów tych działań jest, mieszczący się w srebrnym kontenerze obok budynku szkoły, magazyn energii, który po podłączeniu z mającą powstać na dachach instalacją baterii fotowoltaicznych będzie magazynować na zimowe miesiące zapasy energii, z których następnie skorzysta szkoła. Tym samym staniemy się jedną z nielicznych instytucji użyteczności publicznej, które energię z fotowoltaiki magazynują i wykorzystują na własne potrzeby (tzw. instalacja off-grid). Pozwoli to na redukcję kosztów energetycznych.

Już niebawem opowiemy o kolejnych “zielonych” planach!