sieve-1262922_640

17-04-2020

Uczniowie klas 7 na lekcji chemii on-line przeprowadzali samodzielnie doświadczenia chemiczne. Eksperymenty dotyczyły czynników wpływających na rozpuszczanie substancji w wodzie. Siódmoklasiści rozpuszczali cukier w zimnej, a następnie w ciepłej wodzie i sprawdzali czy mieszanie lub stopień rozdrobnienia wpływają na szybkość rozpuszczania.

Mimo przelewanej wody i rozsypanego cukru obu klasom udało się wyciągnąć prawidłowe wnioski w doświadczeń.

Wykorzystaliśmy doświadczenia opisane na stronie epodreczniki.pl.