learn-3653430_640

31-03-2020

W klasach 4-8, ucząc zdalnie, również posługujemy się platformą Google Classroom. Wygląda to jednak nieco inaczej niż w klasach 0-3. Tu kontakt z nauczycielami i wychowawcami jest jeszcze intensywniejszy.

Bazą są przekazane rodzicom i dzieciom przez wychowawców plany zajęć, które przewidują maksymalnie 5 zajęć on-line dziennie. Taki limit wynika z zaleceń BHP odnośnie pracy uczniów przy komputerach. Zajęcia prowadzone są w czasie realnym, czyli “na żywo”.

Ten tryb zajęć stanowi jedynie część zdalnego nauczania. W pozostałych godzinach uczniowie rozwiązują zlecone zadania, a ich nauczyciele zobowiązani są, by zgodnie z codziennym, dotychczasowym planem lekcji dla danej klasy opracować i opublikować właśnie te zadania do samodzielnego wykonania przez uczniów.

Nauczycielski plan zajęć przewiduje też pozostawanie każdego pedagoga on-line do dyspozycji podopiecznych w trakcie codziennych, godzinnych konsultacji indywidualnych. Uczniowie zachęcani są, by zadawać pytania i konsultować zadania z nauczycielami danego przedmiotu bądź w trakcie konsultacji przez chat lub podczas rozmowy bezpośredniej.

Wychowawcy klas podtrzymują komunikację ze swoimi wychowankami i realizują program wychowawczy w trakcie cotygodniowych godzinnych, zdalnych lekcji wychowawczych.

Również zgodnie ze zwykłym planem organizowane są zajęcia CLIL (Content and Languages Integrated Learning) z native speakerem języka angielskiego.

Podporządkowując się zaleceniom władz oświatowych, wymogom BHP i władz administracyjnych, staramy się jednak pozostawiać sobie margines elastyczności, by móc modyfikować przyjęte plany realizacji materiału pod wpływem obserwacji zgłaszanych przez nauczycieli i rodziców oraz reagując na potrzeby uczniów i ich rodzin.

Po lekcjach grono pedagogiczne kontynuuje prace nad kwestiami oceniania postępów uczniów w tych nowych nieoczekiwanych warunkach. Będziemy informować o wypracowanym systemie.