pexels-anna-shvets-4226256

09-04-2021

Ogólnopolski zespół koordynatorów MYP w ramach działań Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce, którego jesteśmy współtwórcami, zorganizował po raz kolejny spotkania nauczycieli MYP.

Korzystając z platfoormy Zoom spotkali się przedstawiciele wszystkich grup przedmiotowych z 7 szkół, wśród nich nie zabrakło oczywiście kadry ATUTu i Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Uczestnicy konferencji rozmawiali o pojęciach przedmiotowych oraz o ocenianiu kryterialnym.

W tym roku zespół zorganizował też już dwa webinary dotyczące projektów osobistych.

Do końca roku szkolnego planujemy kolejne spotkanie nauczycieli MYP oraz webinar dotyczący zmian w projekcie osobistym.

plany stowarzyszenia zdradza Pani Dorota Nawojczyk, nasz Koordynator IB MYP.