pexels-photo-7176472

03-02-2022

Najmłodsi uczniowie ATUTu, którzy nie wyjechali na ferie mogą korzystać z organizowanych w szkole półkolonii. Bogaty program został przygotowany tak, aby każda grupa wiekowa miała zajęcia dostosowane do swojego wieku i aby grupy się nie mieszały. W programie znalazły się m.in. następujące bloki zajęć:

  • zajęcia plastyczne
  • zabawy sportowe
  • warsztaty językowe z języka angielskiego
  • zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych
  • zajęcia literacko – plastyczne na bazie polskich legend
  • zajęcia sensoryczne
  • bajkoterapia
  • wspólne tworzenie “planszówek”
  • muzykowanie
  • e-sports

Półkolonie organizowane są nieodpłatnie w pierwszym tygodniu ferii. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dzieci.