pexels-sara-loeffler-4027720

20-04-2021

Uczniowie klas 6 (MYP 1) i 8 (MYP 3) przygotowują się do nowej przygody – udziału w projekcie “Alaska English Adventures Pen Pal“, dzięki któremu będą “doświadczać Alaski”, jak zapewniają organizatorzy – Alaska English Adventures (AEA).
Ideą, realizowanego z ogromnym rozmachem, projektu jest wymiana korespondencji pomiędzy uczniami ze szkół z każdego kontynentu, a pewną szkołą na Alasce. Projekt to doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności językowych, nawiązania relacji rówieśniczych i poznania odległego, a zarazem intrygującego miejsca na ziemi. Idealnie wpisuje się zatem w założenia realizowanego u nas Middle Years Programme, skoncentrowanegoo na edukacji młodych ludzi na obywateli świata.

AEA oferuje programy, które włączają codzienne konwersacyje na lekcjach języka angielskiego z możliwościami ćwiczenia języka w jego realnym kontekście z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i jednoczesne odkrywanie niesamowitego i surowego piękna i bogatej kultury Alaski. Misją organizatora jest mi.in. inspirowanie wymiany międzykultorowej i porozumienia.

Cieszymy się z tego nowego wyzwania i czekamy na doświadczenia uczniów i nauczycieli biorących w nim udział!