logo IB Learner Profile

29-09-2021

W tym roku chcemy jeszcze intensywniej zapoznać naszych uczniów z Profilem Ucznia IB. Dlatego każdy miesiąc bieżącego roku szkolnego poświęcony jest jednej z cech opisanych w tym Profilu. W naszych mediach społecznościowych pojawiają się filmy z wywiadami, w których pytamy różnych przedstawicieli społeczności szkół FEM o następujące sprawy:
  • “Co oznacza dla Ciebie dana cecha?”
  • “Czy udało Ci się być taką osobą?”
  • “Jak zamierzasz rozwijać tę cechę w przyszłości?”
Działanie realizujemy w międzynarodowym gronie społeczności nie tylko ATUTu, ale i Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wroclawiu oraz Wroclaw International School.
Profilowi Ucznia poświęcona jest też jedna z naszych tablic informacyjnych w holu.
We wrześniu pochylamy się nad cechą: Principled, czyli Przestrzegający zasad”

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych – kliknij w ikonę obok!