U nas podstawową zasadą jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych, dlatego…

 • szkołę nadzoruje całodobowo agencja ochrony
 • zainstalowaliśmy stały monitoring przez system kamer
 • w szkole pełni dyżury pielęgniarka
 • posiadamy umowę z prywatną karetką pogotowia
 • współpracujemy z lokalnym posterunkiem policji
 • dbamy o system zabezpieczeń przeciwpożarowych i regularnie ćwiczymy z kadrą i uczniami procedury przeciwpożarowe
 • wprowadziliśmy zasadę nieprzynoszenia posiłków z orzechami (ze względu na pewną liczbę uczniów cierpiących na alergie)
 • ćwiczymy procedury na wypadek różnych niebezpieczeństw
 • nasza kadra dydaktyczna przeszkolona jest w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zapewniamy stałą opiekę psychologa i pedagoga
 • ubezpieczamy uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • uczymy zasad bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia i higieny

W czasie pandemii koronawirusa obowiązują u nas specjalne zasady bezpieczeństwa. Poczytaj pod poniższym linkiem!