aktualizacja 10-03-2020

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i całej społeczności szkoły ATUT i w ramach działań profilaktycznych wobec zagrożeń związanym z koronawirusem Dyrektor Szkoły informuje o podjęciu decyzji, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności:

  • podjęliśmy decyzję o ograniczeniu – do odwołania – procesu rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021 do analizy złożonej dokumentacji, na podstawie której Dyrektor Szkoły podejmie decyzję o przyjęciu/odrzuceniu kandydata.
  • W celu uzupełnienia informacji serdecznie prosimy wypełnienie i odesłanie drogą elektroniczną do dnia 18 marca 2020 roku ankiety przesłanej Rodzicom kandydatów. W razie, gdyby nie otrzymali Państwo dotychczas tej ankiety, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji: rekrutacja@fem.org.pl (preferowana forma kontaktu) lub tel. 71 782 26 27,
  • wstrzymaliśmy możliwość odwiedzania szkoły dla gości z zewnątrz, w szczególności dla osób przybywających z regionów, w których nasilone jest występowanie wirusa. Ograniczenie to dotyczy również członków naszej społeczności,

Rodzice naszych uczniów zostali poinformowani o tych wymogach oraz bardziej szczegółowych wewnętrznych procedurach. Przypominamy pracownikom, rodzicom i uczniom o wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i codziennie na bieżąco monitorujemy sytuację, podejmując stosowne decyzje i informując o nich naszą społeczność.

Podobne procedury zostały wdrożone w szkołach Wroclaw International School oraz  Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, z którymi dzielimy nasz kampus przy ul. Racławickiej 101.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej kwestii!