brain-2062055_640

10-05-2021

Mateusz, uczeń klasy ósmej (MYP3) zdobył 2. miejsce w konkursie matematyczno-informatycznym KoALa, organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs, którego nazwa pochodzi od słów Kombinatoryka-Algorytmika-Logika wywodzi się z Australii, a za zadanie ma popularyzację związków pomiędzy matematyką i informatyką oraz ukazanie informatyki jako nauki, w której konieczna jest umiejętność matematycznego, logicznego i dedukcyjnego myślenia.

Zadania konkursowe wymagają znajomości elementów matematyki, które wykorzystywane są w informatyce. Nie wymagają natomiast znajomości programowania i w czasie testów nie korzysta się z komputerów.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i mamy nadzieję, że Jego przykład zachęci innych uczniów do rozwijania swoich umiejętności matematycznych i informatycznych!