skrzydlate slowa_logo
Autorem logotypu tegorocznego konkursu „Skrzydlate Słowa” jest Filip z klasy 3 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT.

09-04-2019

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia zaprasza uczniów klas 0-3 dolnośląskich szkół do udziału w XXIV edycji Wiosennego Turnieju Recytatorskiego na interpretację poezji i prozy dziecięcej „Skrzydlate Słowa”. Nabór zgłoszeń trwa do 28 kwietnia 2019 roku.

Szkoły zaproszone są do wyłonienia swoich reprezentacji recytatorskich w dwóch grupach wiekowych klas 0-1 oraz 2-3. Wojewódzki finał turnieju odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 101 w dniu 09 maja 2019 roku.

Zgłoszenia uczniów szkoły mogą nadsyłać na specjalnym formularzu:

pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Uwaga! Karta musi być wypełniona przez Rodzica / Opiekuna prawnego dziecka i przekazana szkole, która zbiorczo przekazuje karty organizatorowi konkursu, czy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT.

Uczniowie przygotowują interpretację dowolnie wybranego wiersza lub prozy. Jury ocenia poprawność recytacji, indywidualną interpretację i ogólny wyraz sceniczny. Mile widziane są rekwizyty i stroje podkreślające przesłanie recytowanego utworu.

Każdy z uczestników majowego finału turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci oprócz dyplomów dostaną również nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!