Zajęcia płatne, oferowane przez podmioty zewnętrzne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE dla klas 0-5 2019-2020 KLASY I półrocze (aktualizacja)

Program Sportowy “Wolves”

UWAGA! Osobno publikujemy plan zajęć sportowych w ramach Programu Sportowego “Wolves”. Pełne informacje o tym programie zostały udostępnione przez  e-dziennik (w starej wersji).

Jak zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne?

na zajęcia oferowane przez DSP ATUT

  • dla klas 0-5— rodzice zapisują dzieci na formularzach dostępnych w sekretariacie i w świetlicach
  • dla klas 6-8—uczniowie zapisują się sami u prowadzących zajęcia bezpośrednio na pierwszych zajęciach
  • bez opłat

na zajęcia na basenie

  • dla dzieci starszych / pływających – poprzez zgłoszenie pisemne na e-mail: atut@fem.org.pl
  • opłata 400 zł za półrocze na konta do wpłat czesnego
  • dla dzieci młodszych / niepływających — zgłoszenia dopiero po uprzedniej informacji ze szkoły, że zakończył się remont basenu płytkiego (wg przewidywań — od października)

na zajęcia oferowane przez podmioty zewnętrzne (dotyczy tylko kl. 0-5)

  • rodzice zapisują dzieci, kontaktując się bezpośrednio z osobami/podmiotami wskazanymi w wykazie zajęć
  • forma i wysokość opłat wg ustaleń organizatorów

na Program Sportowy „Wolves”

  • przez formularz Google przesłany e-dziennikiem (stara wersja dziennika) lub e-mailami (dla nowych rodzin) do 06.09
  • opłata za cały sezon jesienny 100 zł, gotówką w  kasie FEM (pokój 101) do 13.09.

Terminy rozpoczęcia zajęć pozalekcyjnych?

9 września – Program Sportowy „Wolves”

16 września – zajęcia dodatkowe oferowane przez DSP ATUT i inne podmioty

17 września – basen dla dzieci starszych / pływających

październik (prawdopodobnie, o ile ukończony zostanie remont basenu płytszego) – basen dla dzieci młodszych / niepływających