IMG_0769-001
IMG_0719-001

24-01-2023

Dzięki współpracy z Panią Katarzyną Zborowską – koordynatorką działań kulturalnych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej – odbyło się w minionym semestrze aż osiem spotkań  w ramach warsztatów „Oni tworzą książkę”, organizowanych dla klas czwartych. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję z bliska prześledzić cały proces powstawania książki.

Na warsztaty złożyły się zajęcia plastyczne połączone z rozmową z ilustratorką Martą Żak, wizyta w introligatorni, spotkanie z księgarzem Dorotą Puchałą. Jednym z ekscytujących zadań dla czwartoklasistów było wyszukiwanie informacji w rocznikach „Gazety Wrocławskiej” na temat wydarzeń mających miejsce w dniach urodzin uczestników warsztatów.

To tylko kilka przykładów tematów z całej palety zajęć, w których uczniowie chętnie brali udział, by zgłębiać tajniki działalności wydawniczej i poligrafii.

W warsztatach brali również udział uczniowie pierwszych klas Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Młodzież miała możliwość zapoznania się z działalnością Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, jej strukturą i możliwościami wykorzystania źródeł informacji naukowej, które są niezbędne we współczesnym świecie.

Dziękujemy Bibliotece i Pani Koordynator za zorganizowanie tak ciekawych zajęć dla naszych podopiecznych!

Organizatorki ze strony szkoły, Panie Bibliotekarki, zapraszają uczniów do podziwiania  na ekspozycji w szkolnej bibliotece prac uczniowskich powstałych na bazie tych doświadczeń.