Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

30-05-2016

Z przyjemnością informujemy o wynikach sprawdzianiu szóstoklasisty 2016. Wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nasi tegoroczni szóstoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki w państwowych sprawdzianach po klasie szóstej. W egzaminie brało udział 34 uczniów, z tej grupy aż 17 osób osiągnęło wynik 100% na sprawdzianie z języka angielskiego, 98% miało dalszych 7 uczniów, a kolejnych 7 równo lub powyżej 95%. Z języka polskiego 4 osoby uzyskały wynik 100%, a z matematyki na 100% napisało sprawdzian 8 uczniów. Wyniki uczniów dają naszej szkole najwyższy z możliwych, bo 9 stanin w skali staninowej*.

Naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom składamy serdeczne gratulacje!

*Skala staninowa – to dziewięciostopniowa skala wykorzystywania m.in. w pedagogice do pomiarów i porównywania wyników egzaminów. Szerzej o jej zastosowaniu w pedagogice można poczytać TUTAJ.