Korzystamy z najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Liczne komputery z dostępem do Internetu i edukacyjnymi programami multimedialnymi są ogólnie dostępnym standardem dla naszych uczniów. Stałymi narzędziami pracy z dziećmi, obok tradycyjnych komputerów, są m.in:

  • mobilne tablice multimedialne najnowszej generacji
  • Mobilne Pracownie Komputerowe (czyli szafy z laptopami i rzutnikami multimedialnymi do korzystania na lekcjach w dowolnej sali lekcyjnej)
  • komputery stacjonarne z najnowocześniejszym oprogramowaniem
  • stacjonarne i przenośne rzutniki multimedialne
  • kamery
  • aparaty cyfrowe