W Dwujęzycznej Szkole ATUT trwa rekrutacja uzupełniająca kandydatów na rok szkolny 2017/2018. Oferujemy ostatnie wolne miejsca w wybranych klasach. O przyjęcie do klasy 7 mogą starać się absolwenci dotychczasowych szkół podstawowych.

Przyjmujemy również zapisy na kolejne lata szkolne.

Serdecznie zapraszamy kandydatów!